Trung Tâm Dịch Vụ Công Nghệ 3D - 3DTech
Chuyên cung cấp dịch vụ Outsourcing Design gồm:
  • Thiết kế, bóc tách bản vẽ 2D từ file 3D


  • Xây dựng mô hình 3D từ bản vẽ 2D
  • Thiết kế sản phẩm 3D từ ý tưởng
  • Thiết kế sản phẩm 3D từ hình ảnh

Axact

3D SMART SOLUTIONS

3D Smart Solutions (3DSS) được ra đời nhằm cung cấp giải pháp 3D trọn gói trong quá trình phát triển sản phẩm cho các nhà sản xuất trong nước và các đối tác nước ngoài của chúng tôi.

Bình Luận: