Một số sản phẩm điển hình của 3DPS:

1. Bông gang: Scan 3D + Reverse Engineering (RE) --> Xuất file Solidworks

2. Khay nhựa: Quét 3D + Xử lý file STL + RE --> Xuất file parasolid
3. Đầu xe wave 110: Scan 3D + Thiết kế ngược --> Xuất file Solidworks4. Khuôn tựa lưng ghế: Scan 3D khuôn tại nhà máy của khách hàng + RE đạt độ chính xác cao --> Xuất file ProE
5. Kính lặn: Quét mẩu 3D + Thiết kế ngược --> Xuất file STEP6. Ghế trẻ mẫu giáo: 3D Scan + Redesign --> Xuất file IGS


7. Đế giầy: Scan 3D + 3D modeling --> STEP8. Cánh quạt: Scan 3D + redesign --> IGSAxact

3D SMART SOLUTIONS

3D Smart Solutions (3DSS) được ra đời nhằm cung cấp giải pháp 3D trọn gói trong quá trình phát triển sản phẩm cho các nhà sản xuất trong nước và các đối tác nước ngoài của chúng tôi.

Bình Luận: