Hiện nay, có nhiều phương pháp kiểm tra 3D đang tồn tại trên thị trường như đo bằng CMM hay đo tọa độ bằng máy CNC….Một trong số đó có phương pháp đo 3D bằng máy Gom scan. 


 Gom inspection 3D

Vậy điểm mạnh của phương pháp đo này như thế nào?
1.Độ chính xác.
Tại sao?
Sai số của mẫu = sai số thực tế + sai số dụng cụ đo + sai số đo. ( công thức cơ bản)
Trong phương pháp đo này:
- Sai số máy (sai số dụng cụ đo) = 5µm => giá trị nhỏ so với dung sai cho phép có thể bỏ qua.
- Sai số đo không có vì được thực hiện bằng phần mềm chuyên dụng  nên không chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài.
Kết quả đo sẽ tiến gần với sai số thực của mẫu.

2.Loại bỏ bớt sai số cộng dồn.
Do 1 kết quả đo chỉ đo 1 lần, nhiều phương pháp khác đo n lần và tìm giá trị trung bình. Chính vì vậy mà phương pháp này có thể hạn chế sai số cộng dồn sau n lần đo.

3.Thời gian đo số lượng lớn chi tiết giống nhau  bị co rút lại rất nhiều.
Vì chỉ cần 1 chi tiết được đo hoàn tất, các chi tiết sau chỉ cần nhờ tới phần mềm update mà không cần đo lại như chi tiết đầu nên thời gian giảm đi rất nhiều.

Axact

3D SMART SOLUTIONS

3D Smart Solutions (3DSS) được ra đời nhằm cung cấp giải pháp 3D trọn gói trong quá trình phát triển sản phẩm cho các nhà sản xuất trong nước và các đối tác nước ngoài của chúng tôi.

Bình Luận: